Ple ordinari del 13 de març a l’Ajuntament de Campins

El proper dimarts 13 de març de 2012 a les set de la tarda es celebrarà el ple ordinari de l’Ajuntament de Campins. amb el següent ordre del dia:

L’ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació actes sessions anteriors (24/10/2011 – 29/11/2011 i 09/02/2012).
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia.
 3. Adhesió a l’Associació Municipis per a la Independència.
 4. Canvi del representant a l’A.D.F. Migjorn.
 5. Pròrroga del conveni “anem al teatre”.
 6. Donar compte del nomenament de la secretaria del Jutjat de Pau.
 7. Convocatòria d’eleccions a Jutge de Pau i Substitut.
 8. Conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Precoç (CDIAP) Baix Montseny.
 9. Renovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament elèctric del Consorci de Desenvolupament Local.
 10. Petició de canvi de destinació de subvencions del PUOSC 2012.
 11. Aprovació provisional del projecte d’obra de reforma del Passeig de les Tres Germanes.
 12. Aprovació de les comptes de recaptació de l’any 2011.
 13. Ratificació de la resolució d’alcaldia sobre les retribucions del treballador Albert Barnola.
 14. Compra d’un vehicle per els serveis municipals.
 15. Adequació del tipus de gravament de l’Impost sobre Béns Immobles a la Llei 20/2011.
 16. Aprovació del pressupost de l’any 2012 i les seves bases d’execució així, com la plantilla personal.
 17. Precs i preguntes.

S’albira un ple interessant, potser el més interessant del que portem de legislatura.