Ple ordinari del 15 de maig a l’Ajuntament de Campins

Complint amb la programació, el proper dimarts 15 de maig de 2012 a les set de la tarda es celebrarà el ple ordinari de l’Ajuntament de Campins.

L’ordre del dia serà el següent:

  1. Aprovació acte sessió anterior (13/03/2012).
  2. Donar compte resolucions alcaldia.
  3. Aprovació xifra d’habitants a 1/01/2012.
  4. Conveni amb l’Institut Català Salut, pel programa salut escolar.
  5. Renovació del conveni El Camí.
  6. Donar compte resolució A.C.A. arxivant expedient abocament aigües de Les Esplanes.
  7. Aprovació provisional modificació puntual NNSS.
  8. Proposta pel NO cobrament taxa de clavegueram a l’exercici de 2012.
  9. Precs i preguntes.

Aquest serà un ple molt ordinari…